ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕੁੜੀ, ਜੇ ਦੇ

ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ

ਹੈਲੋ, ਦੋਸਤਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਲੇਖ ਤੱਕ ਨਿਕੋਲਾਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ' ਤੇ ਗਲੀ, ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹੈ, ਜ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ-ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ, ਦਾਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜੀ. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਕਸਰ-ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਸ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਨੂਡਲਜ਼ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ.

ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਲੱਗੇਗਾ । ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਿਨਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ. ਚੰਗਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ, ਜੋ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ: - ਅਧਿਕਤਮ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਸਰਵੇਖਣ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ - ਕੁੜੀ ਤੇ ਕੁੜੀ, ਧਿਆਨ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕੁੜੀ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਨ, ਤੱਕ, ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ' ਤੇ, ਇੱਕ ਕਨਸਰਟ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ, ਆਦਿ. ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ- ਇੱਥੇ - ਖੇਡਣ. ਕੁੜੀ ਜਾਗ ਤਰਸ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ, ਗਲੀ, ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਕੁੜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ, ਵੀ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹੈ. ਅਚਾਨਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੂਡੀ ਨੂੰ ਫਿਰ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਜ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ'.

ਕੁੜੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਨ ਲਈ. ਨਾਲ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ. ਬੰਦ ਕਰੋ. ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੀ ਤੇ ਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ.
ਚੈਟ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਚੈਟ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਬਿਨਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਵਾਚ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਕਮਰੇ ਡੇਟਿੰਗ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਕਰੋ