ਹਨੇਰੇ ਯੁਗ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਚਾਨਣ - ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ

ਰੋਮ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜ਼ੰਤੀਨ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਪਹਿਲੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਊ ਭਿਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰਈਸਾਈ ਵੀ ਸੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਨਵੀਨਤਾ. ਰੋਮ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜ਼ੰਤੀਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਪਹਿਲੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਊ ਭਿਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਵਫ਼ਾਦਾਰ. ਈਸਾਈ ਵੀ ਸੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਨਵੀਨਤਾ.
ਚੈਟ ਆਨਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਣਦੇ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਿੰਗ ਸੰਸਾਰ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਕੁੜੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਿੰਗ ਪਰੋਫਾਈਲ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ